Huisregels

Huisregels Voedertijd Festival

Voedertijd Festival staat voor een gemoedelijke en gezellige sfeer, een moment van echte ontdekking en verwennerij. Om dit te garanderen maken gelden de volgende huisregels.

▪    Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
▪    Voor bezoekers vanaf 18 jaar is het verboden om aan personen jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te verstrekken.
▪    Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
▪    Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs.
▪    In het Hulsbeek is drugsgebruik en/of het dealen ervan ten strengste verboden.
▪    Geen toegang aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
▪    Huisdieren zijn verboden op het festivalterrein.
▪    Verboden eigen eten en drinken mee te nemen. Er is voldoende aanbod op het festivalterrein.
▪    Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang tot het Hulsbeek worden ontzegd.
▪    Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen.
De beslissing van de beveiliging hieromtrent is bindend.
▪    Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
▪    Het onrechtmatig verblijven in en/of rondom het Hulsbeek wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging door middel van een parkverbod.
▪    Het is niet toegestaan glaswerk en/of blik mee te nemen in het Hulsbeek.
▪    Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
▪    Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
▪    De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen en tassen e.d. in het terrein.
▪    De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers.
▪    Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik.
Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.
▪    Overtreding van de huisregels kan leiden tot verwijdering.
▪    In situaties waarin de huisregels niet voorziet, beslist de organisatie en/of de beveiliging van het Hulsbeek over mogelijk te nemen maatregelen.
▪    Door het betreden van het festival terrein geeft u toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotiedoeleinden.
▪    Uitzonderingen op de huisregels kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de organisatie en/of de beveiliging.